Slovensko netrpí odlesňovaním. Ide o účelové fotky a falošný marketing, varuje analytik

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

O prístupe k lesom sa na Slovensku živo diskutuje a súčasťou toho je kritika nielen zo strany ochranárov na adresu zodpovedných, ale aj naopak. Zaznievajú pritom argumenty o potrebe ochrany aj o využívaní lesa, ale podľa analytika spoločnosti Expense Reduction Analysts Petra Bodnára je les oveľa komplexnejšia platforma a významná súčasť ekonomiky.

V rozhovore pre portál Webnoviny Bodnár vraví, že verejnosť sa na problematiku lesa pozerá len z dvoch pohľadov. Na jednej strane je ten, ktorým sa na les pozerajú lesníci a na tej druhej je pohľad ochranárov, ale podľa analytika „les neplní funkcie iba z pohľadu ochrany životného prostredia alebo ťažby drevnej hmoty“.

Bodnár pripomína, že les „má aj funkciu energetickú, ekonomickú, sociálnu, rekreačnú, poskytuje priestor na športové vyžitie a tiež určuje ráz krajiny podobne ako poľnohospodárska prvovýroba“.

Analytik varuje pred návrhmi na úplné zastavenie ťažby dreva a prirovnáva to k zastaveniu výroby v automobilke. Navyše podľa slovenských štatistík, na ktoré sa Bodnár odvoláva, nie je pravda, že by Slovensko trpelo odlesňovaním, ako by sa mohlo zdať zo záberov odlesnených svahov. Takéto fotky považuje odborník za účelové.

„Podľa údajov Svetovej banky bola lesnatosť Slovenska v roku 1990 na úrovni 39,96 %, úroveň 40 % prekročila v roku 2002 a v roku 2018 prekročila lesnatosť nášho územia 41,2 %. V rámci krajín Európskej Únie nám v lesnatosti patrí siedme miesto, dokonca sme v Európe lepší ako Nóri. Z tohto pohľadu sa stal les obeťou falošného marketingu,“ uviedol Bodnár.

Analytik dodáva, že v roku 2018 stúplo v porovnaní s rokom pred tým zalesňovanie u súkromných vlastníkov, ako aj v štátnych lesoch. „Obnova lesa predstavovala v roku 2018 celkovo 17 388 ha, z čoho v pôsobnosti štátnych lesov bolo 7 604 ha. Rozmenené na drobné, jednotlivé odštepné závody štátnych lesov vysadili v roku 2018 spolu 15,66 milióna kusov sadeníc,“ povedal Bodnár.

Úplné zastavenie prác v slovenských lesoch, ktoré navrhuje napríklad KDH by podľa analytika znamenalo katastrofu pre regióny závislé na tomto odvetví. „Nezmyslené zastavenie prác v lese by znamenalo sociálnu a regionálnu katastrofu. Pokojne by sme to mohli s istou rezervou prirovnať k zastaveniu výroby v jednej z automobiliek,“ varuje Bodnár.

Pravdou údajne nie je ani to, že sa zo Slovenska vyváža viac nespracovaného dreva, ako sa spracuje u nás. „Spracovaná drevná hmota na celkovej vyťaženej drevnej hmote tvorí u nás viac ako 78 %,“ uviedol analytik.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...