Potravinová inšpekcia odhalila takmer pol tony nevyhovujúcej zeleniny a ovocia

Ilustračné foto (Zdroj: Pixabay.com)

Potravinová inšpekcia zameraná na čerstvosť ovocia a zeleniny našla 0,56 % nevyhovujúcich produktov. Celkovo prekontrolovali inšpektori takmer 87,6 tisíca kilogramov tovaru, z čoho 489,32 kilogramu nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

V poslednom mesiaci minulého roka vykonali inšpektori na Slovensku 127 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Celkovo prekontrolovali 87 584,46 kilogramu tovaru, z čoho 489,32 kilogramu (0,56 %) nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 329,32 kilogramu. Pri kontrolách u prvovýrobcov zistili kontroly 80 kilogramov nevyhovujúceho tovaru. Vo veľkoobchodných skladoch bolo zistených 80 kilogramov nevyhovujúceho tovaru. Informovala o tom tento týždeň Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS).

Na jedného inšpektora vychádzali v decembri v priemere dve kontroly. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 111 kontrol, u prvovýrobcov 5 kontrol a vo veľkoobchodných skladoch uskutočnili inšpektori 11 kontrol. “Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 735 plodín, z čoho 11 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 651 plodín, z čoho 9 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 19 plodín, z čoho 1 plodina bola vyhovujúca, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 65 HNM, z čoho 1 plodina nevyhovela požiadavkám noriem,“ ozrejmila ŠVPS.

Celkovo prekontrolovali inšpektori takmer 87,6 tisíca kilogramov tovaru, z čoho 489,32 kilogramu nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 1,4 %, v znaku obchodná kvalita 18,0 % a v znaku označenie 80,6 %.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...