Prešov odmieta pochybenia v súvislosti s objednávkou na záchranné práce

Pohľad na búracie práce na dolných poschodiach 12-podlažného bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove (Zdroj: SITA)

Viacero firiem, ktoré oslovili mesto Prešov po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici s ponukou na zabezpečenie záchranných prác, nepredložilo konkrétnu cenovú ponuku. Mesto rokovania a vyjednávania o cene so spoločnosťami, ktoré sa podľa neho špekulatívnym spôsobom snažili získať danú zákazku, striktne odmietlo. V reakcii na informácie týkajúce sa objednávky vo výške 1,1 milióna eur na záchranné práce a výberu firmy, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, to uviedol hovorca mesta Vladimír Tomek.

Zároveň konkretizoval, že pri hľadaní firmy s vhodným technickým vybavením mesto Prešov komunikovalo so siedmimi spoločnosťami. „Vzhľadom na charakter vzniknutej situácie a požiadaviek na plynulé pokračovanie prác na mieste tragédie bola vybraná firma Matijka s.r.o., ktorá bola schopná zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác bezodkladne po ukončení činnosti špecializovanej českej firmy Cannoneer group, s.r.o.,“ uviedol Tomek s tým, že povinnosťou mesta bolo bezodkladne zrealizovať záchranné práce a v čo najkratšom čase odstrániť všetky nežiaduce následky mimoriadnej udalosti.

Špecializovaná česká firma Cannoneer group, s.r.o. mestu Prešov z vlastnej iniciatívy navrhla, že zrealizuje hlavnú časť asanačných prác na bytovom dome číslo 7, za symbolické 1 euro. „Žiaľ, nenašla sa žiadna ďalšia spoločnosť, ktorá by mesto Prešov oslovila s podobným návrhom,“ informoval Tomek.

Zároveň zdôraznil, že v čase trvania mimoriadnej situácie mesto nemalo časový priestor na to, aby oslovilo všetky firmy, ktoré pôsobia na trhu. „Ani jedna zo siedmich firiem, okrem firma Matijka, s.r.o., s ktorými mesto Prešov komunikovalo, nám nechcela vopred predložiť cenovú ponuku. Až po tom, čo mesto Prešov zverejnilo predbežnú objednávku na záchranné práce, sa jednotlivé firmy začali ozývať s tým, že by práce dokázali zrealizovať lacnejšie ako firma Matijka, s.r.o.,“ vysvetlil hovorca.

Firma Matijka, s.r.o. podľa Tomeka predložila mestu platný živnostenský výpis s predmetom podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, ktorý zahŕňa aj separáciu odpadu, a tiež s predmetom podnikania v oblasti prípravných prác k realizácii stavby, čo zahŕňa aj demolačné práce. „Odvoz sutín na skládku nám firma deklarovala prostredníctvom troch subdodávateľov,“ dodal Tomek.

Ako ďalej vysvetlil, objednávka neobsahuje bližšiu špecifikáciu prác, keďže v čase jej vystavenia ešte krízový štáb rozhodol, aká časť bytovky bude nakoniec asanovaná. „Nebolo teda možné vopred určiť aké činnosti v rámci záchranných prác bude potrebné vykonať. Situácia na mieste nešťastia sa neustále menila a vyvíjala, a preto operatívne zasadal krízový štáb, ktorý všetky okolnosti neustále vyhodnocoval,“ uviedol hovorca.

Krízový štáb o asanácii najviac poškodených vrchných podlaží bytového domu číslo 7 rozhodol 15. decembra. So samotnou asanáciou týchto podlaží začali o deň neskôr, keď bola vystavená aj objednávka na 1,1 milióna eur, pričom mesto muselo okamžite zabezpečiť vývoz sutín bez ohľadu na to, aká časť bytovky bude nakoniec asanovaná. Následne 17. decembra členovia krízového štábu rozhodli o kompletnej asanácii bytového domu.

Mesto už v piatok reagovalo, že suma 1,1 milióna eur je predbežná. Meniť sa môže od reálne vykonaných prác a konečná cena bude jasná až po predložení všetkých faktúr za práce. Koncom minulého týždňa mesto informovalo, že cena za samotný vývoz sutín bola zatiaľ vo výške 350-tisíc eur s DPH. „Po ukončení mimoriadnej situácie dáme všetky vystavené faktúry na verifikáciu Okresnému úradu, za účelom preplatenia vynaložených finančných prostriedkov na záchranné práce,“ dodal Tomek.

Zároveň reagoval aj na pomoc, ktorú poskytli Ozbrojené sily (OS) SR. „Tá bola vo forme požičania vojenskej techniky určenej na prevoz ľudí a ich hmotného majetku, nakoľko disponujú dostatočným množstvom techniky určenej na tieto účely. OS SR však nedisponujú dostatočným množstvom techniky so sklopnou ložnou plochou v danom regióne ani dostatočným objemom potrebným na prevoz a manipuláciu sutín v tak veľkom rozsahu,“ uzavrel Tomek.

Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo 6. decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci a horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. V meste je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...