Košickí vedci sa podieľajú na medzinárodnej štúdii liečby choroby, ktorou trpel Stephen Hawking

Stephen Hawking (Zdroj: SITA)

Košickí vedci sa podieľajú na originálnej štúdii venujúcej sa liečbe sklerózy ALS, ktorá poškodzuje nervové bunky v mozgu a mieche. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková. Najnovšie číslo prestížneho časopisu Nature Medicine publikovalo výsledky medzinárodného tímu, ktorého súčasťou boli aj výskumníci z košických pracovísk SAV.

Hlavným autorom štúdie a vedúcim výskumného tímu je košický rodák Martin Maršala, ktorý pôsobí aj v Neurobiologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach. Štúdia vznikla na University of California San Diego.

Vedci sa v štúdii venujú amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS), čo je neurodegeneratívne ochorenie vedúce k poškodeniu nervových buniek v mozgu a mieche. Originalita tejto štúdie je v novom prístupe ako účinne podať vírus, ktorý dokáže vypnúť gén spôsobujúci ALS. „V súčasnosti poskytuje tento terapeutický prístup najúčinnejšiu terapiu, aká sa kedy preukázala na myších modeloch ALS spojených s mutovaným génom SOD1,“ uviedol Maršala.

Účinnosť liečby u dospelých zvierat podľa vedca naznačuje, že nový spôsob by mohol byť účinný aj pri iných neurodegeneratívnych poruchách, kde je potrebné dopraviť génovú terapiu do tkaniva miechy. Výskumný tím skúšal nový postup aj u dospelých ošípaných, ktorých rozmery miechy sú podobné ako u ľudí.

Štúdia rieši taktiež optimálnu a bezpečnú dávku liečebného vektora pri podaní vírusu. „U myší viac ako rok po liečbe neboli pozorované žiadne zistiteľné vedľajšie účinky súvisiace s liečbou. Je preto nevyhnutné definovať bezpečnostné limity liečby na veľkých experimentálnych zvieratách, čo je podmienka pre prenos tohto spôsobu liečby do klinického testovania,“ uviedli vedci.

Verejnosti sa ALS dostala do povedomia výzvou na sociálnych sieťach „Ice bucket chalenge“, v ktorej sa ľudia oblievali ľadovou vodou a zároveň prispievali na výskum a liečbu tejto choroby. Pri ochorení sú postihnuté najmä motorické neuróny zodpovedné za pohyb s následnou progresívnou stratou schopnosti ovládať svaly. To ovplyvňuje schopnosť hovoriť, jesť, pohybovať sa a dýchať.

V súčasnosti existuje iba symptomatická liečba príznakov ochorenia, ktorému väčšina pacientov podľahne v priebehu dva až päť rokov po diagnóze. Medzi známe osobnosti, ktoré boli postihnuté týmto ochorením, patril aj anglický fyzik a matematik Stephen Hawking, ktorý zomrel v roku 2018 ako 76-ročný.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...