Na Slovensku je väčšia sloboda slova ako v Británii, vraví Čarnogurský. Pripomína varovanie zosnulého Scrutona

Ján Čarnogurský (Zdroj: SITA)

Bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský spomína na britského konzervatívneho filozofa Rogera Scrutona, ktorý cez víkend zomrel. Scruton podporoval brexit, bol proti manželstvám homosexuálov aj proti plošným zákazom fajčenia, či proti zákazu lovu líšok, pri ktorom argumentoval tým, že ide o starú britskú tradíciu.

Ján Čarnogurský v texte na portáli Postoj pripomína, že Scruton sa od 70. rokov minulého storočia programovo zaujímal o stredoeurópske krajiny. Stýkal sa s protikomunistickou opozíciou. Navštevoval Poľsko, Maďarsko aj vtedajšie Československo, kde mu koncom 70. rokov zakázali vstup do krajiny.

Scruton založil za svojho života vzdelávaciu nadáciu Jana Husa, ktorá funguje doteraz a udeľuje granty na rôzne vzdelávacie programy. Za totality pomáhala rôznymi spôsobmi prekonávať železnú oponu a snažila sa sprostredkovať myšlienky západnej vzdelanosti aj ľuďom v takzvanom východnom bloku, kam patrilo aj Československo.

Britský konzervatívny filozof, ktorého Čarnogurský poznal aj osobne, napísal román Zápisky z podzemia (Notes from Underground).

„Roger Scruton pomáhal prekonávať obmedzenia slobody slova v komunistickom Československu. Teraz sa situácia obrátila a u nás je – zatiaľ – väčšia sloboda slova ako v Británii. Naposledy som sa stretol s Rogerom asi v roku 2005 v Bratislave. Mal tu prednášku a po nej nasledovala diskusia a večera. Pri večeri mi povedal: Jan, my sme vám pomáhali počas komunizmu, ale vy nám to budete musieť vrátiť. Vtedy som mu nerozumel. Začínam mu rozumieť,“ konštatuje Čarnogurský.

— TOP

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter