Izraelský bezpečnostný expert: Ak nie ste hrdí na svoju minulosť, nemáte budúcnosť. Jedného dňa sa zobudíte a už nebude žiadna Európa

Dr. Dan Schueftan (Zdroj: DV TV Screenshot)

Blízkovýchodný expert na bezpečnosť a poradca izraelských premiérov doktor Dan Schueftan sa v rozhovore pre českú internetovú televíziu DV TV rozhovoril o budúcnosti starého kontinentu. Jeho prognózy vo svetle viacerých skutočností rozhodne nie sú pozitívne.

Za úpadkom Európy podľa Schueftana stoja tri kľúčové elementy, ktoré vo vzájomnom pôsobení z dlhodobého hľadiska predstavujú obrovské riziko

Pôrodnosť, kríza hodnôt a nekontrolovateľná migrácia

Prvým z uvedených faktorov je demografická kríza. Podľa názoru experta civilizácia s priemernou pôrodnosťou 1,3 dieťaťa na ženu jednoducho nie je udržateľná.

Ďalším je samovražda hodnôt. Podľa jeho slov Európania doplatia na svoju snahu byť ku všetkým milí a na ignoranciu vlastného kultúrneho dedičstva. „Myslím, že z dlhodobej perspektívy, ľudia, ktorí nie sú hrdí na svoju minulosť, nemajú budúcnosť,“ konštatuje v tejto súvislosti.

Posledným významným elementom je prijímanie veľkého množstva utečencov v súčte s nárastom pravicového extrémizmu ako spoločenskej reakcie naň.

Ide aj o zloženie migrantov

Schueftan však jedným dychom dodáva, že dôležité je v kontexte sťahovania národov pozerať nie len na počty príšelcov, ale aj na to, koho medzi seba prijímame. Napríklad pri Ukrajincoch predpovedá vysokú možnosť asimilácie, no pri Araboch je integrácia väčšinou nemožná. Ako konkrétny príklad uviedol situáciu s nimi vo Francúzsku.

Podľa neho je tam častým javom, že „druhá generácia je ešte radikálnejšie ako prvá a tretia viac ako druhá,“ čo korešponduje s medializovanými informáciami o páchateľoch teroristických útokoch v krajine ako o potomkoch Arabov narodených vo Francúzsku.

Riešenie? Malé počty a selekcia

Expert na otázku moderátora týkajúcu sa možného riešenia situácie najprv odpovedá, že jednoducho nie je možné otvoriť dvere všetkým, ktorí vo svete potrebujú pomoc. Spustí to podľa neho lavínový efekt, kedy sa zo stoviek tisíc imigrantov stanú milióny a z miliónov neskôr desiatky miliónov.

Upozorňuje špeciálne na moslimov, ktorí síce ako indivíduá nemusia predstavovať žiadne riziko, ale ako kolektív sa správajú nebezpečne, čo preukazuje každodenná realita v ich domovských štátoch.

Preto by sme podľa jeho mienky mali starostlivo zvážiť koho cez hranice pustíme a aký počet nových ľudí dokážeme integrovať. Pri takomto rozumnom nastavení kritérií, ktoré sú mimochodom pre väčšinu štátov na Zemi samozrejmé a okolím nespochybňované, podľa Schueftana nemusí nastať žiadny problém.

V momente, ako bol odborník moderátorom implicitne „obvinený“ zo zovšeobecňovania, bránil sa tvrdením, že je predsa faktom, že kolektívy majú svoje hodnoty a istá generalizácia je teda prirodzená. Preto by ako Čech radšej prijal ľudí z kultúrne bližšej Ukrajiny ako napríklad prisťahovalcov z Afganistanu.

A čo tak zlatá stredná cesta?

Keď bol poradca konfrontovaný s tým, že dosiahnuť rozumné rozčlenenie ľudí je ťažké, upozornil na fakt, že znížiť počty a tým pádom sprehľadniť situáciu je aj v našej moci. Návaly na hraniciach budú totiž tým väčšie, čím viac imigrantov akceptujeme.

A spomenul aj pridružený paradox, ktorý je síce krutý, ale pravdivý. „Čím viac ľudí zachránite pred utopením v Stredozemnom mori, tým viac sa ich tam utopí,“ tvrdí Schueftan. Naráža tým na fakt, že benevolentná európska politika jednak podnecuje ľudí k nebezpečnej ceste a za druhé aj na to, že ich motivuje aj samotná možnosť rýchlej záchrany a vďaka tomu nevedia racionálne vyhodnotiť riziko.

Myslite na vaše deti

„Pokiaľ budete priateľskí a milí preto, aby vás dnes mali všetci radi, robíte to na úkor budúcej a tej ďalšej generácie,“ pripomína potrebu vedieť hovoriť NIE.

Ak sa totiž nebudeme správať zodpovedne, Schueftan znovu opakuje, že k moci sa môže dostať krajná pravica ako opačný extrém, čo sa podľa neho v niektorých európskych štátoch už deje.

Riešenie zabraňujúce nástupu islamu či dominancie krajnej pravice vidí v aplikácii „zlatej strednej cesty“ a teda v prijímaní iba tých prisťahovalcov, ktorých sme schopní integrovať.

Na záver rozhovoru sa dotkol systému kvót, do ktorých boli nútené aj štáty, ktoré imigračnú vlnu nepodnietili a odmietnuť ich je podľa neho vecou suverénneho rozhodnutia každej krajiny.

— Tomáš Dugovič 

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...