V budúcom roku čakajú Bratislavčanov ďalšie dopravné zmeny

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

V hlavnom meste vzniknú nové BUS pruhy, bude sa debarierizovať verejný priestor a tiež bude pokračovať rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Tento rok sme venovali veľa energie preskúmavaniu rôznych alternatív riešení, príprave projektov a ich dokumentácii. V ďalšom roku budeme postupne realizovať projekty v doprave ako úpravy ulíc pre bezpečnejší, plynulejší a príjemnejší pobyt chodcov a s tým súvisiaca debarierizácia verejných priestorov, zavádzanie BUS pruhov a preferencií MHD v križovatkách, opatrenia pre rozvoj cyklodopravy,“ povedala pre agentúru SITA viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

Magistrát sa chce i naďalej venovať električkovej doprave, rekonštrukciám ďalších električkových tratí (časť Račianskej radiály) predĺženiu električky v Petržalke a druhej etape rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Podľa viceprimátorky trpezlivosť a spoluprácu Bratislavčanov si určite vyžiada druhá fáza rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály (od tunela po Molecovu), ktorú budú postupne robiť od marca do konca augusta 2020. „Veríme, že aj mesto, aj zhotoviteľ stavby dokážeme zhodnotiť skúsenosti z prvej fázy rekonštrukcie a dokončiť ju podľa harmonogramu,“ uviedla Kratochvílová.

Okrem dopravy sa chce hlavné mesto zamerať taktiež na otázky životného prostredia. „Intenzívne sa budeme venovať témam životnýho prostredia, a to kvalite ovzdušia, odpadom a ochrane pitnej vody. Pripravujeme komplexnú a plošnú pasportizáciu zelene, na ktorú bude nadväzovať prijatie nových pravidiel starostlivosti o zeleň. Počas budúceho roka budeme tiež vypracovávať dokument starostlivosti o dreviny v meste. Tieto témy si vyžadujú zapojenie odborníkov z ďalších inštitúcií, a teda zlepšenie spolupráce s ministerstvom životného prostredia, ministerstvom dopravy a Bratislavským samosprávnym krajom,“ dodal Kratochvílová.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...