Migranti podporujú rozvoj a kultúrnu diverzitu, aj cez zmiešané manželstvá, hovorí Slovenská katolícka charita

(Zdroj: SITA)

Nová Európska komisia by mala podporovať spravodlivé politiky, ktoré posilňujú bezpečné a legálne migračné kanály do Európy. Má tiež zabezpečiť, aby európske politiky nenarúšali regionálnu mobilitu v iných častiach sveta. Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov ju k tomu vyzvala Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa.

Cieľom európskych migračných politík by podľa charity mala byť spolupráca s rozvojovými krajinami a podpora ich potenciálu. „Nemalo by to však byť preto, aby sme sa mali my tu v Európe dobre vďaka oslabeniu migračných kanálov, ale prioritou by pre nás mali byť naše dobré úmysly. Tvorcovia politík Európskej únie musia tiež zabezpečiť, aby ich migračné politiky nepoškodzovali regionálnu mobilitu inde a neoslabovali rozvoj globálneho Juhu,“ zdôrazňuje SKCH.

SKCH: Migranti podporujú rozvoj, inovácie a kultúrnu diverzitu

Dodáva, že migranti a migrácia môžu významne prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Ukazuje to aj séria publikácií o silných prepojeniach medzi migráciou a rozvojom s názvom „Spoločný domov“, ktorú nedávno vydala sieť Caritas Europa.

Publikácia konštatuje, že migranti disponujú potrebnými zručnosťami, podporujú inovácie a nahrádzajú chýbajúcu domácu pracovnú silu a odbornosť. „Viacerí pracujú ako poradcovia a špecialisti vo svojich profesiách a dosahujú vynikajúce výsledky na národnej aj medzinárodnej úrovni. V posledných rokoch sa tiež ukázalo, že zamestnávanie cudzincov je jedným z najdôležitejších riešení nedostatku pracovných síl v SR. Ako podnikatelia migranti vytvárajú podniky a nové pracovné miesta v rôznych odvetviach. Príspevky zamestnaných migrantov do sociálneho systému ďaleko presahujú ich využívanie sociálnych dávok, zo mzdy cudzinca získava štát benefity v podobe daní a odvodov,“ tvrdí publikácia Náš spoločný domov.

Podľa výpočtov, ktoré uvádza, tak pri 60-tisícoch zamestnaných cudzincov na Slovensku (približný stav v roku 2017) a ich priemernej hrubej mzde tisíc eur získava štát na daniach a odvodoch 175-miliónov eur ročne.

Migranti podľa charity prinášajú nový pohľad na problémy

Tvrdí tiež, že migranti prinášajú nový pohľad na riešenie každodenných problémov a podporujú kultúrnu diverzitu na Slovensku najmä v oblasti medziľudských vzťahov, napríklad cez zmiešané manželstvá. „Viacerí migranti sú aktívni aj v spoločenskom priestore alebo ako kandidáti do obecných zastupiteľstiev či parlamentu,“ píše sa v publikácii.

Tvrdenia série publikácií Caritas Europa Spoločný domov poukazujú na potenciál migrácie ako hybnej sily rozvoja v Európe, ale aj mimo nej, a to v rôznych oblastiach: od vytvorenia pracovných miest cez sociálne zabezpečenie, finančné prostriedky posielané migrantmi ich rodinám doma, politiku a medzinárodnú spoluprácu, ale aj umenie či kultúru.

Medzinárodný deň migrantov si spoločnosť pripomína od roku 2000 na podnet Valného zhromaždenia OSN. Ide o pripomienku medzinárodného dohovoru o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín, ktorú OSN prijalo v tento deň v roku 1990.

— SITA/Denník S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter