Slovensku vraj hrozí zo Súdneho dvora EÚ pokuta za tender na záchranky

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Uznesenie Súdneho dvora Európskej únie z 20. júna tohto roka podľa hnutia OĽaNO odpovedá na nejasnosti, s ktorými sa Úrad pre verejné obstarávanie v súčasnosti obrátil na Európsku komisiu.

Slovensku bude podľa hnutia OĽaNO zo Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) hroziť pokuta za zrealizovaný tender na záchranky. Podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňový minister zdravotníctva za hnutie OĽaNO Marek Krajčí to konštatoval v piatok na tlačovom brífingu. Uznesenie Súdneho dvora Európskej únie z 20. júna tohto roka podľa neho odpovedá na nejasnosti, s ktorými sa Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súčasnosti obrátil na Európsku komisiu. Ako Krajčí uviedol, uznesenie Súdneho dvora EÚ je smerodajné aj pre názor Európskej komisie.

“Tender na poskytovanie služieb ambulancií záchrannej zdravotnej služby bol realizovaný v rozpore so smernicou EÚ, teda právnym predpisom, ktorý je nadriadený našim zákonom,” povedal. Od Európskej komisie nám podľa neho hrozí žaloba za nedodržanie európskych právnych predpisov. “Žaloba poputuje na Európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutie sa dá aj na základe spomenutého uznesenia očakávať, a to tak, že SR bude hroziť pokuta za zrealizovaný tender. A tá pokuta môže byť veľmi vysoká,” dodal.

Licencie by mali byť podľa Krajčího vyhlásené čo najskôr za neplatné, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR by malo urýchlene pripraviť nový zákon na výber ambulancií záchraniek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Na jednej strane sa podľa neho ministerka pridala k názoru poslancov zdravotníckeho výboru, že nie je spokojná s tým, ako toto obstarávanie dopadlo a podala na vládu návrh na odvolenie vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška.

“Dodnes nenavrhla nové meno, ktoré by prinavrátilo úradu pre dohľad dôveryhodnosť a pomohlo nezákonný tender zastaviť,” povedal Krajčí. Návrh, ktorý pripravilo ministerstvo zdravotníctva a 28. novembra dalo do pripomienkového konania nie je podľa neho v súlade so zákonmi EÚ a obchádza proces verejného obstarávania. Vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby pripravilo nový zákon na výber ambulancií záchrannej zdravotnej služby v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vyzval tiež ÚVO, aby sa čo najskôr obrátil na súd s určovacou žalobou a aby na základe európskych právnych predpisov vyhlásil neplatnosť vydaných licencií.

“MZ SR rešpektuje, že zákon o verejnom obstarávaní chráni nakladanie s verejnými financiami, preto rešpektujeme aj rozhodnutie ÚVO obrátiť sa na Európsku komisiu, ktorú požiadal o stanovisko k otázke súladu slovenskej právnej úpravy, týkajúcej sa výberového konania na záchranky,” povedala v reakcii hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Rezort však odmieta medializované tvrdenia o tom, že ministerstvo porušovalo zákon, pretože pri udeľovaní licencií na záchrannú zdravotnú službu sa postupovalo v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. “Treba zdôrazniť, že ministerstvo zdravotníctva a ministerka zdravotníctva v súvislosti s predmetným výberovým konaním na záchranky konali okamžite, na základe informácií, na rozdiel od ostatných subjektov ako jediné iniciovalo v rámci svojej pôsobnosti konkrétne právne kroky a podalo podanie na prešetrenie na generálnu prokuratúru,” dodala Eliášová.

Ministerstvo podľa Eliášovej predložilo návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy. Jeho predmetom je nastavenie takých pravidiel a postupov v procese výberového konania na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby, ktoré nebudú vzbudzovať žiadne pochybnosti o zákonnosti, transparentnosti tohto procesu a v budúcnosti vylúčia akékoľvek podozrenia, ktoré boli v uplynulých dňoch a týždňoch v súvislosti s predmetným výberovým konaním zverejnené.

“Nový spôsob kreovania výberovej komisie zaručuje do budúcnosti transparentnosť celého výberového konania okrem iných nových prvkov, aj práve prostredníctvom jej zloženia,” povedala. Samotné zastúpenie subjektov však podľa jej slov neznamená, že osoby navrhované jednotlivými subjektmi nebudú musieť spĺňať podmienky stanovené zákonom, odbornosť, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, pri súčasnom zachovaní prekážok pre členstvo v komisii.

Nový proces hodnotenia žiadostí podľa Eliášovej zároveň vylučuje subjektívne hodnotenie žiadostí členmi výberovej komisie, preto nie je dôvod na pochybnosti o takto nastavenom spôsobe kreovania komisie. “Navrhovaná právna úprava vo vzťahu k zloženiu výberovej komisie zohľadňuje zastúpenie subjektov účastných v systéme s dôrazom na odbornosť, nezávislosť,” objasnila hovorkyňa ministerstva.

Čo sa týka možného zrušenia tendra, podľa právneho výkladu MZ SR jeho zrušenie nie je možné. “Opakovane uvádzame, že ministerstvo nedisponuje zákonnou pôsobnosť zrušiť predmetné výberové konanie. Jednotlivé subjekty, ktoré prezentujú svoje právne názory o možnosti zrušenia tendra neiniciujú konkrétne kroky, dávajú len všeobecné vyhlásenia, ktorými podľa právneho názoru MZ SR zavádzajú verejnosť,” uzavrela Eliášová.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák vyhlásil, že úrad pod jeho vedením dôsledne chráni verejný záujem pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Dôkazom toho podľa neho je súčasná rozhodovacia činnosť úradu, ako aj skutočnosť, že v rámci dohľadu sa odborne a komplexne zameriava aj na oblasti, ktoré doteraz neboli predmetom výkonu kontroly.

“Príkladom je aj fakt, že sme sa o dané výberové konanie začali zaujímať z vlastnej iniciatívy. Úrad je oprávnený podať žalobu o neplatnosť zmluvy v rámci svojej kompetencie, teda len vtedy, keď má preukázané, že dané výberové konanie sa malo realizovať podľa zákona o verejnom obstarávaní,” uviedol Hlivák. Výberové konanie bolo podľa neho realizované podľa legislatívy nastavenej v minulosti. “Úrad koná zodpovedne, dôsledne chráni verejný záujem pri preukazovaní zákonnosti alebo nezákonnosti postupu, pričom podrobil právnej analýze aj rozsudok Súdneho dvora uvádzaného na tlačovej konferencii poslancov OĽaNO, a preto sa v tejto veci obrátil na Európsku komisiu,” dodal Hlivák s tým, že v závislosti od jej stanoviska budú konať ďalej.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...