Zasahovanie do slovenskej suverenity? Desiatky veľvyslanectiev podporili Dúhový pochod

Ilustračný obrázok (Zdroj: )

Desiatky, predovšetkým európskych ambasád, v spoločnom vyhlásení chvália Slovensko v aktivitách zvyšujúcich toleranciu a pripomínajú, že presadzovanie rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami ich vlád.

V liste, ktorý sa pred niekoľkými hodinami v celom znení objavil na stránkach veľvyslanectva Spojených štátov, signatári píšu, že „ako medzinárodní priatelia a partneri Slovenskej republiky sa pripájame k oslavám PRIDE a zdôrazňujeme náš záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu.“

Pochody v Banskej Bystrici, Košiciach a v hlavnom meste sú podľa ich mienky „oslavou významných prínosov LGBTI+ osôb.“

„Ako je uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu,“ možno sa dočítať. Okrem všeobecnej deklarácie sa v texte odvolávajú na ustanovenia Charty základných práv Európskej únie, ktorá nedovoľuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

„Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých,“ uzatvárajú list signatári.

Predstavujú ich veľvyslanectvá Argentíny, Austrálie, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Cypru, Dánska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandského kráľovstva, Írska, Islandu, Kanady, Litvy, Lotyšska, Luxemburského veľkovojvodstva, Maltskej republiky, Mexika, Nemecka, Nórskeho kráľovstva, Nového Zélandu, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinskej republiky, Španielska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Srbskej republiky, Štátu Izrael, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Uruguaja a tiež Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Zasahovanie do vnútorných záležitostí


Podobné vyhlásenia v súvislosti s pochodom nie sú novinkou a kritici ich dlhodobo označujú za vmiešavanie sa do vnútorných záležitostí SR, nakoľko organizátori pride-ov kladú jasne identifikovateľné politické požiadavky.

Je na mieste pripomenúť list, ktorý na obranu slovenskej suverenity v predmetných otázkach už 8 rokov dozadu sformulovalo niekoľko vplyvných osobností.

„Domnievame sa, že treba rozlišovať medzi dôstojnosťou každého človeka a jeho neopakovateľnou hodnotou na strane jednej, a radikálnymi zmenami v pohľade na ľudskú rodinu a jej postavenie v právnom systéme na strane druhej,“ píšu signatári v úvode. 

Neskôr pripomínajú, že požiadavky organizátorov LGBT akcie idú častokrát nad rámec platnej legislatívy v krajinách, ktorých ambasády na našu vládu podobnými výzvami apelujú.

„Národy si citlivo strážia svoje kultúrne a civilizačné tradície pred vonkajším zasahovaním. Slovensko i niektoré Vaše krajiny majú svoje neblahé skúsenosti s ideológiami, ktoré si nárokovali univerzálnu platnosť a považovali sa za pokrokové, a napokon sa ukázali byť cestou do slepej uličky,“ uvádza sa ďalej v liste.

Autori tiež píšu, že Slovensko má negatívnu prax s tým, ako boli tieto ideológie pretláčané silnejšími štátmi do štátov slabších.

„Domnievame sa, že porozumeniu a spolupráci našich krajín prospieva dôraz na spoločné hodnoty. Naopak, nastoľovanie kontroverzných tém toto porozumenie oslabuje,“ objavuje sa v závere.

Kapitolou samou o sebe sú potom mená, ktoré pod vyhlásením nájdeme. Dokument podpísal napríklad expremiér Ján Čarnogurský, historik Martin Lacko, herec Štefan Bučko, novinár Eugen Korda, poslanec Peter Osuský, vikár Cirkvi bratskej Csaba Tolnai alebo Anton Hykisch, bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Kanade.

List je teda zaujímavým pohľadom na zmeny, ktoré za posledných 8 rokov prebehli na slovenskej spoločenskej a politickej scéne. Ján Čarnogurský ako rusofil upadol do nemilosti médií, Martin Lacko sa stal asistentom poslankyne ĽSNS Jany Nehézovéj, Peter Osuský zase prešiel k liberálnej SaS a práve túto stranu v posledných eurovoľbách podporil aj novinár Eugen Korda. Netreba teda dodávať, že vyhlásenie s týmito menami by sa dnes dávalo dohromady už len veľmi ťažko.

— Tím Denník S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Odoberajte náš newsletter