Záchranári varujú pred likvidáciou profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Asociácia záchrannej zdravotnej služby nesúhlasí s návrhom novely zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorá sa dotýka fungovania profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

Zabráňme spoločným úsilím likvidácii profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku, vyzýva Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS). Asociácia nesúhlasí s návrhom novely zákona z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá sa dotýka fungovania profesionálnej záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku. “Má tento zákon za úlohu zlikvidovať profesionálnu záchrannú zdravotnú službu alebo doprivatizovať zdravotníctvo?” pýtajú sa zástupcovia asociácie. Za likvidačný považujú predovšetkým systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov a systém nového výberu poskytovateľov ZZS.

Ako uviedla AZZS, systematická likvidácia profesionálnej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku sa začala približne v októbri tohto roka, kedy sa záchranky obrátili na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR so žiadosťou o valorizáciu ekonomického nastavenia úhrad pre poskytovateľov záchraniek. V roku 2019 sa podľa AZZS prvýkrát v histórii profesionálnych záchraniek deje, že rezort nijako nekompenzuje poskytovateľom záchraniek ich zákonom zvýšené náklady. “Je na to nejaký dôvod? Alebo je to len jeden zo spôsobov, ako odradiť od budúceho pôsobenia v tomto odvetví niektorých (súčasných) poskytovateľov?” pýtajú sa zástupcovia asociácie. Ako konštatovali, namiesto toho, aby MZ SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na úpravu platieb pre záchranky, spustili inú, podľa AZZS ďalšiu likvidačnú zmenu pre profesionálne záchranky.

Systém odoberania licencie formou bezpečnostných certifikátov je podľa asociácie tiež likvidačným krokom. Po tom, ako všetci poskytovatelia záchraniek preukázali splnenie všetkých zákonných požiadaviek pre poskytovanie ZZS, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) im vydal licencie (povolenie) na činnosť záchranky. Systém odoberania licencie je podľa asociácie obrovský krok späť. “Otvára neistotu, právne problémy a obrovský priestor pre korupciu,” konštatovali zástupcovia AZZS. V súčasnosti máme podľa asociácie funkčný zákon, v ktorom je presne stanovený mechanizmus výberu a bodovania jednotlivých žiadostí a projektov. Ako dodala asociácia, kontrolné mechanizmy v oblasti záchrannej zdravotnej služby máme aj v súčasnosti, a tieto sú plne funkčné. Úrad pre dohľad môže ako nezávislý arbiter dnes kedykoľvek prísť a kontrolovať záchranky, či poskytujú zdravotnú starostlivosť správne a či dodržiavajú všetky zákonom stanovené požiadavky. Ak požiadavky neplnia, môže im ÚDZS licencie aj odobrať.

Práve preferovanie nemocníc pri poskytovaní ZZS je podľa asociácie druhou hlavnou zmenou, ktorú navrhovaná novela zákona prináša. “Dnes máme na trhu zdravú konkurenciu súkromných a štátnych záchraniek, ktorú sa návrh z dielne MZ SR snaží zlikvidovať. Nový systém je nastavený silno diskriminačne pre súčasných celoslovenských držiteľov licencií na záchranky a jeho navrhovaná zmena má priniesť zvýhodnenie pre majiteľov nemocníc,” uviedli zástupcovia AZZS. Pripravovaná novela zákona sa podľa nich snaží systémovo preferovať nemocničných poskytovateľov ZZS, ktorí o to nemajú ani len záujem. Navrhovanou zmenou podľa nich hrozí aj horšia dostupnosť záchraniek, nakoľko pacient môže byť vezený do vzdialenejšej (ale “vlastnej”) nemocnice, čím je služba danej záchranky nedostupná pre iného, ktorý ju môže práve v tej chvíli potrebovať. Rovnako sa podľa AZZS vyšším počtom najazdených kilometrov zvýšia náklady na prevádzku záchranného systému.

Ministerstvo zdravotníctva chce zmeniť proces výberového konania na obsadenie staníc záchrannej zdravotnej služby. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská do pripomienkového konania predložila novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Rezort chce novelou odstrániť niektoré nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré sa v praxi ukázali v súčasnom procese ako nerelevantné. Vo výberovej komisii majú byť zastúpení členovia participujúci v systéme záchrannej zdravotnej služby, samosprávnych krajov, zástupcovia ústavnej zdravotnej starostlivosti a integrovaného záchranného systému, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. “A to spolu so zavedením podmienok odbornej spôsobilosti, definovaním podmienok bezúhonnosti a dôveryhodnosti členov výberovej komisie,” konštatuje sa v materiáli.

Asociácia záchrannej zdravotnej služby je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením poskytovateľov prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti – záchrannej zdravotnej služby. Založená bola v roku 2009, členstvo v nej je dobrovoľné a v súčasnosti združuje poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, ktorí prevádzkujú 274 bodov záchrannej zdravotnej služby (z celkových 280). AZZS zastupuje ako štátnych, tak aj súkromných poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Norbert Bödör ide do väzby

Norbert Bödör ide do väzby

Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör v kauze Dobytkár ide do väzby. Pôvodné rozhodnutie špecializovaného trestného..