Od nového roka porastú ceny plynu aj elektriky pre domácnosti

Ilustračný obrázok (Zdroj: SITA)

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere takmer o 5 %, za dodávku elektriny pre domácnosti v priemere o približne 9 %.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) zvyšuje od nového roka pre domácnosti ceny plynu aj elektriny. Ako informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta, priemerné ceny plynu sa zvýšia o takmer 5 % a ceny za elektrinu o približne 9 %. V reakcii na rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upraví od 1. januára 2020 ceny za dodávku plynu a elektriny pre domácnosti. “ÚRSO pri stanovení cien za dodávku plynu vychádzal z priemernej ceny plynu na burze v Nemecku, ktorá bola v sledovanom období 12 mesiacov od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2019 vyššia o 8,59 %.

Pri stanovení cien za dodávku elektriny ÚRSO vychádzal z ceny silovej elektriny na pražskej burze, ktorá za referenčné obdobie, prvý polrok 2019, vzrástla medziročne o 28 %,” informoval Šebesta. Ako dodal, SPP vzhľadom na významnú veľkosť svojho trhového podielu v oblasti dodávok plynu na Slovensku pristupuje k otázke cenotvorby zodpovedne. Mesačné preddavky sa podľa SPP pre ekonomicky najzraniteľnejších zákazníkov meniť nebudú. Ide najmä o zákazníkov zaradených v tarifách D1 a D2. Môžu sa zmeniť len u zákazníkov z dôvodu väčšieho objemu odobratého plynu.

Vzhľadom na korekčný charakter vývoja ceny zemného plynu na európskych plynárenských burzách sa uvedená zmena, bez zohľadnenia prepravných a ďalších regulovaných položiek, kde prepravné náklady tarifných tried dosiahnu jednotnú úroveň, premietne predovšetkým v kategóriách, kde objem spotrebovaného plynu vstupuje významnejším spôsobom do celkovej ceny za dodávku plynu. SPP už v súčasnosti ponúka produktové riešenia, napríklad zákaznícky orientovaný produkt Dve energie a v budúcom roku plánuje ďalej prinášať v uvedených kategóriách nové produktové riešenia s pozitívnym dopadom na domáce rozpočty zákazníkov. Prijatá obchodná stratégia v segmente dodávok plynu domácnostiam je v súlade s naštartovanými internými procesmi, ktoré podľa SPP už dnes majú pozitívny vplyv na hospodárenie spoločnosti a znižovanie nákladov v budúcom roku.

V zmysle príslušnej cenovej vyhlášky je vo vzťahu ku zákazníkom podľa SPP dôležité upozorniť na fakt, že na základe rozhodnutia ÚRSO, sú súčasťou koncových cien za dodávku plynu pre domácnosti aj sieťové poplatky. Pri modelovom príklade pre kategóriu D1 pri spotrebe 1 000 kWh, bude ročná platba za dodávku plynu od nového roka 95,11 eur vrátane DPH. Z tejto celkovej ceny tvorí 43,44 eur, teda takmer 46 % samotná cena za dodávku plynu a zvyšných 51,67 eur, teda vyše 54 % tvoria sieťové poplatky. Na výšku týchto poplatkov podľa SPP nemajú dodávatelia energií žiadny vplyv, iba ich zahrnú do celkovej ceny v zmysle príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO.

Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. januára 2020. Môžu tak urobiť prostredníctvom Zákazníckej linky SPP, prípadne e-mailom na adrese [email protected], prostredníctvom Web chatu SPP na www.spp.sk alebo osobne v zákazníckom centre. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané zákazníkom až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. januára 2020 spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky, to znamená odhadom, nie prostredníctvom fyzického odpočtu.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Školy dostanú príspevok na učebnice

Školy dostanú príspevok na učebnice

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠ) umožní školám na prvom stupni vyberať si učebnice slobodne. Informoval o tom šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslava Hapalová. Školám alebo ich zriaďovateľom..