Sme na pokraji hromadného vymierania druhov, tvrdí geológ

Tiger (Zdroj: Pixabay.com)

Za rok vyprodukujeme toľko emisií, koľko by vypúšťala Zem bez ľudí desať rokov.

Planéta Zem stojí na pokraji hromadného vymierania. Tvrdí to v tlačovej správe Slovenskej akadémie vied (SAV) geológ Pavol Siman. Ten uvádza, že ľudstvo momentálne vyprodukuje v priebehu roka také množstvo emisii, aké by planéta Zem bez ľudskej činnosti vyprodukovala za desať rokov.

Vzhľadom na okysľovanie morí, stav ovzdušia, pitnej vody, znehodnocovania pôdy a rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov považuje aktuálny stav planéty za alarmujúci.

V roku 1960 namerali v observatóriu Mauna Loa na Havajských ostrovoch podiel oxidu ohličitého (CO2) 313 ppm. To znamená, že v každom milióne častíc vzduchu sa vyskytovalo 313 častíc CO2. Dnešné merania ukazujú podiel CO2 na úrovni 415 ppm.

Ak sa podiel CO2 dostane na úroveň 500 ppm, bude to znamenať, že priemerná teplota na Zemi vzrastie o 6 až 8 stupňov Celzia. To bude mať za následok výrazné zmeny na zemskom povrchu. „Zem zažila najmenej päť hromadných vymieraní. Väčšina z nich súvisela s nárastom hladiny CO2 v ovzduší. Pri každom z nich vyhynulo minimálne 75 percent všetkého živého na Zemi,“ varuje Pavol Siman.

Geológ tvrdí, že je potrebné postupne základným výskumom zaplniť medzeru v poznatkoch o možných dopadoch a scenároch, pripravovať sa na adaptačné procesy, nebezpečné udalosti a katastrofické predpovede, a prispôsobovať sa v prvom rade ekológií, nie ekonomike.

Výskumné skupiny SAV už v súčasnosti pracujú na projektoch, ktorých cieľom nie je iba porozumieť súčasných klimatickým procesom, ale aj prinášanie konkrétnych riešení na znižovanie hladiny CO2 v ovzduší.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...