Verejné výdavky majú dostať v limit, ministerstvo navrhuje spustenie korekčného mechanizmu

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Verejná správa by mala dostať v budúcom roku limit na svoje výdavky. Verejné financie sa totiž podľa aktuálneho hodnotenia rezortu financií v minulom roku výrazne odchýlili od cesty k strednodobému cieľu, teda štrukturálnemu deficitu na úrovni 0,5 %, a tak ministerstvo financií historicky prvýkrát navrhuje spustenie korekčného mechanizmu.

Ním je podľa zákona o rozpočtových pravidlách práve zavedenie limitu verejných výdavkov. O jeho definitívnom zavedení bude ešte rozhodovať vláda. Pravidlá ohľadom smerovania k strednodobému rozpočtovému cieľu sú pritom súčasťou fiškálneho kompaktu, teda rozpočtových pravidiel Európskej únie.

Tento výdavkový limit je pritom definovaný ako maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Platiť má počas celého roka 2020. “V tomto kontexte navrhuje ministerstvo financií stanoviť limit celkových výdavkov v roku 2020 zodpovedajúci dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % HDP. Pri takto stanovenom výdavkovom limite sa predpokladá, že k celej korekcii výrazného odchýlenia z roku 2018 príde v roku 2020 dosiahnutím strednodobého cieľa v zmysle národnej legislatívy,” uvádza rezort financií vo finálnom hodnotení plnenia pravidla vyrovnaného rozpočtu za rok 2018.

Rezort financií zverejní návrh presného číselného limitu výdavkov po schválení rozpočtu verejnej správy, ktorý je momentálne v schvaľovacom procese v Národnej rade SR. Po zverejnení konkrétneho návrhu korekčného mechanizmu ho posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

V poslednom kroku vláda rozhoduje o jeho uplatnení formou uznesenia v priamej nadväznosti na stanovisko RRZ. “Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus neuplatní, zašle Národnej rade SR písomné zdôvodnenie rozhodnutia o neuplatnení korekčného mechanizmu,” uvádza ministerstvo financií.

Štrukturálny deficit pritom podľa aktuálneho hodnotenia analytikov ministerstva financií dosiahol v roku 2018 úroveň 1,6 % HDP, čím došlo k výraznému odchýleniu od požadovanej konsolidačnej trajektórie o 0,6 % HDP.

Druhý sledovaný indikátor, výdavkové pravidlo, je rovnako výrazne odchýlené, a to o 1,1 % HDP. Celkové hodnotenie, ktoré zohľadňuje dodatočné faktory nad rámec jesennej notifikácie Eurostatu, potvrdzuje výrazné odchýlenie štrukturálneho salda na úrovni 0,6 % HDP. V prípade výdavkového pravidla sa zvyšuje výrazné odchýlenie na 1,3 % HDP.

Ministerstvo financií tak na základe nových údajov a tiež jesennej notifikácie údajov z Eurostatu zmenilo svoj názor na vývoj verejných financií v roku 2018. V predbežnom hodnotení plnenia pravidla vyrovnaného rozpočtu za rok 2018 z júna tohto roka totiž konštatovalo iba nevýrazné odchýlenie od cesty k strednodobému cieľu a korekčný mechanizmus spustiť nenavrhovalo.

Iného názoru však už v lete bola rozpočtová rada, ktorá plnenie pravidla vyrovnaného rozpočtu taktiež hodnotí. Tá totiž už vtedy konštatovala, že rozpočtové výdavky Slovenska rástli vlani prirýchlo a treba preto korekčný mechanizmus spustiť.

Rozpočtová rada podľa jej výkonného riaditeľa Viktora Novysedláka v nadväznosti na zverejnené hodnotenie rezortu financií pripraví vlastné hodnotenie, ktoré bude zverejnené do polovice decembra. Taktiež pripomína, že rada už v júli konštatovala odchýlenie od pravidla o vyrovnanom rozpočte a odporúčala spustenie korekčného mechanizmu.

“Skoršie spustenie korekčného mechanizmu by mohlo pomôcť čiastočne skorigovať nepriaznivý vývoj hospodárenia rozpočtu už v priebehu roka 2019 a tiež by sa mohol zohľadniť pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020,” uviedol pre agentúru SITA Novysedlák.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Testy v nedeľu odhalili 265 prípadov ochorenia COVID-19

Testy v nedeľu odhalili 265 prípadov ochorenia COVID-19

Testy v nedeľu odhalili 265 prípadov ochorenia COVID-19. Laboratóriá otestovali 1 954 vzoriek. Počet úmrtí pacientov na ochorenie COVID-19 je aktuálne 44. V nedeľu sa vyliečilo ďalších 35 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe..