Film o samovraždách mladých kritizuje už aj Nicholsonová, odborníci i ministerstvo

Lucia Ďuriš-Nicholsonová (Zdroj: SITA)

Slovenský film „Kto je ďalší?“, ktorý školy využívajú ako prevenciu proti kyberšikane, môže mať bez hlbšieho kontextu neželaný vplyv na deti. Informovala o tom Lucia Ďuriš Nicholsonová v otvorenom liste pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).

Opiera sa v ňom o štúdie a názory odborníkov. Ministerstvo sa pre agentúru SITA vyjadrilo, že sa od filmu dištancuje. Premietanie neodporúča ani Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

Nicholsonová uvádza, že učitelia nemajú prístup k filmu pred tým, ako sa na predstavenie dostanú spolu s deťmi. Podľa nej tak nevedia odhadnúť vhodnosť filmu pre svojich žiakov, vrátane tých s duševnou nerovnováhou či citlivou povahou.

„V zmysle postoja odbornej verejnosti Vás aj ja žiadam o prehodnotenie premietania filmu deťom aspoň pokiaľ nebude zasadený do premysleného, komplexného preventívneho programu, ktorý by mal za cieľ eliminovať šikanu, negatívny vplyv sociálnych médií a rastúce pokusy o samovraždy medzi deťmi,“ apeluje.

Tlačový odbor ministerstva školstva pre agentúru SITA uviedol, že už v roku 2017 vyjadrilo MŠVVaŠ SR znepokojenie nad produkciou filmu, a preto odstúpilo od zmluvy ako partner. Približuje, že tento týždeň zaslalo svoju požiadavku nepoužívať logo a názov ministerstva v súvislosti s filmom aj režisérovi filmu, ten žiadosť akceptoval.

„Vzhľadom na všetky skutočnosti v uvedenom liste, ako aj na predchádzajúce intervencie zo strany ministerstva školstva voči tvorcom filmu za posledné dva roky, ministerstvo školstva nie je partnerom filmu, pretože chýba právny základ pre uvedené partnerstvo,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Podľa ministerstva film nenapĺňa základný edukatívny rozmer, a tým je vzdelávanie pozitívnym prístupom. Rozumie autorom diela, že sa snažili poukazovať na rôzne príčiny vzniku kyberšikany či sexuálneho vydierania. Tie sú však podľa ministerstva podané nekonzistentne a v náznakoch. „Toto môže u detí, žiakov viesť k neobjektívnemu zovšeobecňovaniu namiesto popísania príčin a následkov,“ uvádza.

Ministerstvo dodáva, že film je v priamom rozpore s odporúčaním v pedagogicko-organizačných pokynoch, keďže nevyzdvihuje zdravý životný štýl, ale priamo či sprostredkovane vyzdvihuje negatívne, rizikové správanie žiakov.

Režisér filmu Miroslav Drobný na svojej stránke tvrdí, že film poukazuje na nástrahy, ktoré čakajú vo virtuálnom priestore internetu najmä na tínedžerov. Mal by im pomôcť zvládať náročné situácie. Séria troch príbehov poukazuje na tri rôzne nebezpečenstvá, ktoré sú súčasťou virtuálneho online sveta a boli inšpirované skutočnými príbehmi.

Režisér vo svojom statuse poukazuje na antikampaň proti jeho filmu. Tvrdí, že od začiatku novembra sa začali vytvárať iniciatívy so znakmi „sektárskych“ praktík, iniciované úzkou skupinou ľudí. „Zastrašovanie odborníkov, ktorí sa pozitívne vyjadrili na adresu filmu, prenasledovanie, posadnutosť, spisovanie petícií, podnety na rôzne inštitúcie,“ približuje.

Na obranu filmu cituje z publikácie „1000 výpovedí o filme Kto je ďalší? 1000 dôvodov na riešenie“, ktorú vydal pri príležitosti desiatich týždňov premietania filmu.

Podľa oficiálnej stránky filmu sa premieta vo vyše 110 kinách, v ktorých si ho objednalo 350 základných a stredných škôl. Do 7. novembra ho podľa Petra Nováka z filmovej produkcie videlo 50-tisíc divákov. Film mal premiéru 22. augusta 2019. Školy si môžu termín premietania objednať priamo v kinách.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...

Norbert Bödör ide do väzby

Norbert Bödör ide do väzby

Obvinený nitriansky podnikateľ Norbert Bödör v kauze Dobytkár ide do väzby. Pôvodné rozhodnutie špecializovaného trestného..