Pripravte sa. Svet bude viac africký a indický

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Do konca storočia môže podľa OSN na Zemi žiť 11 miliárd ľudí. Uvádza sa to v novej správe jedného z najdôležitejších orgánov spoločenstva – Hospodárskej a sociálnej rady.

Presnejšie odhady na skorší rok 2050 vravia o náraste populácie o dve miliardy. A to zo súčasných 7,7 na 9,7 miliardy. Dáta okrem nárastu populácie potvrdili aj jej starnutie, o ktoré sa pričiňuje zvyšujúca sa dĺžka života a naopak znižujúca sa úroveň plodnosti.

Materstvo prestáva byť v kurze

Miera pôrodnosti klesla z 3,2 pôrodov na ženu v roku 1990 na 2,5 pôrodov v roku 2019 a predpokladá sa, že do roku 2050 ďalej klesne na 2,2 pôrodu. Miera plodnosti 2,1 pôrodov na ženu je pritom nevyhnutne potrebná na zabezpečenie výmeny obyvateľstva a zabránenie jeho poklesu. Pod úbytok viacdetných rodín sa podpisujú viaceré faktory ako napríklad zvyšovanie vzdelania, zamestnanosti, presun obyvateľstva z chudobného vidieka do bohatých miest či ľahší prístup k moderným metódam antikoncepcie.

Demografia nie je všade identická

Čerstvé prognózy napovedajú, že na zvyšujúcom sa počte obyvateľov planéty bude mať najväčší podiel 9 štátov prevažne z chudobných regiónov. Menovite pôjde o Indiu, Nigériu, Pakistan, Kongo, Etiópiu, Tanzániu, Indonéziu, Egypt a výpočet uzatvárajú Spojené štáty.

Nárast počtu obyvateľov však nie je celoplošný a mnohé krajiny naopak pomalým tempom vymierajú. Od roku 2019 do roku 2050 sa podľa odhadov zníži populácia o jedno či viac percent až v 55 štátoch a 26 z nich môže stratiť dokonca viac ako 10% svojich občanov.

Migrácia je významným faktorom

Podľa správy s názvom Výhľady na svetovú populáciu 2019 odprezentovanej na nedávnej tlačovej konferencii bude dôležitou premennou v kontexte jednotlivých krajín aj pohyb obyvateľstva.

Najväčší odliv občanov zaznamenajú krajiny ako Filipíny, Nepál či Bangladéš, ktoré sú „vysávané“ dopytom po lacnej pracovnej sile. Zhoršená bezpečnostná situácia zase vo veľkom vyháňa z domovov obyvateľov Mjanmarska, Sýrie alebo Venezuely.

Čistý prílev migrantov za poslednú dekádu naopak zaznamenali krajiny ako Bielorusko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Srbsko, Maďarsko či Ruská federácia.

— Tím Denník S

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...