Vysokoškoláci, doktorandi a výskumní pracovníci môžu získať granty na študijné pobyty v Nemecku či Švajčiarsku

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Najbližšie uzávierky pre podávanie žiadostí sú vo štvrtok 14. novembra na štipendijné pobyty vo Švajčiarsku a v piatok 15. novembra na pobyty v Nemecku.

Študenti, doktorandi či výskumní pracovníci majú ešte tento mesiac šancu získať granty na študijné pobyty do Nemecka, Švajčiarska alebo iných krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Informuje na svojej stránke Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Najbližšie uzávierky na podávanie žiadostí sú vo štvrtok 14. novembra na štipendijné pobyty vo Švajčiarsku a v piatok 15. novembra na pobyty v Nemecku.

Okrem slovenských doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov môžu o grant na študijné alebo výskumné pobyty vo Švajčiarsku požiadať aj študenti umenia. Štipendiá financuje švajčiarska vláda na základe Federálnej komisie pre štipendiá zahraničných študentov (FCS). Pre všetkých uchádzačov platí, že ak už raz štipendium ESKAS získali, znova sa oň nemôžu uchádzať. Vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu získať štipendium vo výške 3 500 švajčiarskych frankov (zhruba 3 192 eur) na mesiac, ostatní uchádzači 1 920 švajčiarskych frankov (1 751 eur).

Záujemcovia o študijné štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD musia žiadosť podať do piatka 15. novembra. Výnimkou sú vysokoškoláci študujúci výtvarné umenie, dizajn, vizuálnu komunikáciu a film. Tí môžu žiadať o podporu do 31. novembra. Vysokoškoláci, ktorí chcú získať grant na letný kurz nemeckého jazyka DAAD, majú šancu požiadať oň do 1. decembra. Maximálny počet štipendijných miest je 31. V rámci letného jazykového kurzu poskytuje DAAD 950 eur. Vysokoškolákom poskytnú 850 eur na mesiac a doktorandom od 850 do 1 200 eur na mesiac. Vysokoškolský pedagóg dostane grant vo výške 2 000 až 2 150 eur mesačne. Pre všetkých platí, že k poskytovanej podpore sa započítava aj príspevok na cestovné.

V rámci štipendií pre študentov a doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej Európy CEEPUS môžu uchádzači o študijné pobyty mimo spolupracujúcich škôl (freemover) žiadať do 30. novembra. „Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover ani v zimnom a ani v letnom semestri,“ uvádza agentúra SAIA. V ponuke sú Bulharsko, Rumunsko, Albánsko či Chorvátsko. Ministerstvo školstva prijímajúcej krajiny daný pobyt financuje.

— SITA

Vydržte, hlasujete...

Ďakujeme za váš hlas...

Už ste hlasovali...

0

Našli ste chybu? Napíšte nám na

ZACHRÁŇTE DENNÍK SLOVENSKO


Rastúca čítanosť, no klesajúce príjmy. Tento paradox súvisiaci s koronakrízou neobchádza ani Denník Slovensko. K nemu sa pridružili aj početné podpásové útoky oponentov.

Pomôcť k záchrane perspektívneho národno-konzervatívneho mediálneho projektu však môžete aj vy. Urobiť tak môžete zaslaním ľubovoľného príspevku alebo pravidelnou sumou na náš transparentný účet, prípadne na náš bežný firemný účet.
Bojujeme aj za vás. Ďakujeme.


Prispejte nám transparentne
(IBAN: SK58 0900 0000 0051 6012 9105)

Prispejte na náš bežný firemný účet anonymne
(IBAN: SK22 0900 0000 0051 7010 3099)

DENNÍK SLOVENSKO — Denník pre Slovensko

Sme mladí ľudia, ktorí písanie chápu nie len ako spôsob vlastnej sebarealizácie, ale aj ako povinnosť voči vám ostatným. Nebudeme sa však stavať do nečitateľnej pózy, ale nahlas šíriť to, čo pokladáme za objektívne správne so zreteľom na náš hodnotový systém. Neromantizujeme si minulosť, ale nasledujeme pozitívny odkaz našich dejateľov či predkov, ktorí za náš spôsob života, vlasť a rodinu umierali a chceme našu domovinu odovzdať budúcim generáciám v ešte lepšom stave, než v akom sme ju našli. Čítajte viac...